Happiness akademie ®

šťastností zvyšte pracovní výkonnost

Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/HMPlatforma.png
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/HMPlatforma-320x225.png
Happiness akademie® je ucelený rozvojový plán, jehož cílem je zvýšit míru šťastnosti a tím i výkonnosti zaměstnanců ve vaší firmě. Předává znalosti pro budování a udržování kultury šťastné organizace. Seznamuje s principy Managementu 2.0. Učí, jak efektivně využívat nástroj Employee Value Proposition.

Obsah dílčích částí akademie vychází z výzkumů pozitivní psychologie a metodik procesního managementu. Jednotlivé workshopy jsou přizpůsobeny vašemu reálnému každodennímu životu.
Nabízíme vám dva programy, Leader 2.0 a Happiness Management Expert, které posilují nezbytné dovednosti dnešních vedoucích pracovníků. Účastníci programů se přirozeně naučí, jak zvýšit šťastnost a motivaci svých spolupracovníků. Budou umět zvyšovat smysluplnost pracovních úkolů a snižovat pracovní zátěž. Prohloubí svou dovednost maximálně využívat potenciál a silné stránky jednotlivců. Díky tomu budou zažívat vyšší míru své osobní šťastnosti v práci. Firma tím posílí svou inovativnost, konkurenceschopnost a značku zaměstnavatele.

Pro všechny zaměstnance ve vaší firmě máme připravenou iniciativu Happiness Boost. Je šitá na míru individuálním potřebám a zájmům pracovníků. Účastníci podpoří nejen svou pracovní a osobní šťastnost, ale také zvýší svou motivaci a chuť spolupracovat s ostatními.
Leader 2.0 absolvuje workshopy 1 až 3, spolu s individuální prací a koučinkem. Happiness Management Expert absolvuje navíc workshopy 4 až 6. Program ukončuje závěrečnou prezentací. Happiness Boost dává na výběr z workshopů 1, 4, 6 a práce se silnými stránkami. Lze je absolvovat samostatně.
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/Happiness-Akademie_tabule.png
                    W                     o                     r                     k                     s                     h                     o                     p                     01234567890

Psychická odolnost

Sebepoznání a porozumění vlastním reakcím ve vypjatých situacích je skvělým startem seberozvoje. Program proto začínáme ponorem do světa emocí, jejich vlivu na chování, rozhodování a interakce s druhými. Při tomto workshopu zjistíte, jak identifikovat zdroj emocí, které vám nejsou příjemné, a naučíte se s nimi efektivně pracovat. Prohloubíte svou empatii k sobě a druhým. Posílíte svou osobní odolnost a mentální zdraví.
                    W                     o                     r                     k                     s                     h                     o                     p                     01234567890

Management 2.0 a Employee Value Proposition

Během tohoto workshopu se seznámíte s principy Managementu 2.0 - ten podporuje pracovní prostředí, které přináší uspokojení zaměstnancům a maximalizuje firemní úspěch. Vedle toho se dozvíte více o nástroji Employee Value Proposition. Budete mít příležitost nahlédnout potřeby svých kolegů z jiného úhlu. Na základě toho všeho podpoříte svou dovednost být vlídným a současně náročným leaderem.
                    I                     n                     d                     i                     v                     i                     d                     u                     á                     l                     n                     í                                         p                     r                     á                     c                     e

Hodnocení CliftonStrenghts® a koučink

Po druhém workshopu vyplníte dotazník CliftonStrengths® v elektronické formě. Jedná se o psychometrický nástroj podložený mnohaletým výzkumem společnosti Gallup, který je ověřeným z hlediska své účinnosti v mnoha organizacích po celém světě. Dotazník je vám k dispozici také v českém jazyce. Jeho vyplněním získáte detailní report vašich unikátních talentů a dominantních oblastí, které vědomou prací přetvoříte na svoje silné stránky. Součástí tohoto kroku je také individuální koučink s Gallup-certifikovaným koučem, který vám pomůže uvědomit si vaše silné stránky a doporučí vám, jak se svými talenty pracovat a efektivně je využívat.
                    W                     o                     r                     k                     s                     h                     o                     p                     01234567890

Osobní talenty a silné stránky

Třetí workshop vás naučí naplno využívat své silné stránky v interakci s ostatními členy vaší účastnické skupiny (týmu). Dojde při něm k hlubšímu vzájemnému poznání s ostatními kolegy, na základě čehož přirozeně dojde ke zefektivnění týmového fungování a podpoření týmovosti. Objevíte charakteristickou DNA týmu, která odhalí hlavní oblasti vaší týmové dominance a odkryje potenciální týmové slabé stránky.
Absolvováním předchozích bloků získáváte certifikát Leader 2.0.
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/Certified-Leader-2_0-logo-320x245.png
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/03/Certified-Leader-2_0-novy-320x313.png
                    W                     o                     r                     k                     s                     h                     o                     p                     01234567890

Kultura šťastné organizace

Čtvrtý workshop vás vezme do světa, v němž se šťastnost spojuje s úspěchem. Detailně se seznámíte s konceptem Happiness Managementu (managementu šťastnosti). Skrze výzkumy nahlédnete, jaký má šťastnost vliv na výkonnost, spokojenost a růst. Během workshopu budete zkoumat základní principy, které za konceptem Happiness Managementu stojí. Odhalíte, co člověka všeobecně v pracovním i osobním životě naplňuje. Dozvíte se, jak šťastností motivovat sebe i druhé.
                    W                     o                     r                     k                     s                     h                     o                     p                     01234567890

Autentický leadership

Při pátém workshopu získáte další praktické nástroje pro vedení a motivaci týmu. Posílíte své vůdčí kompetence, budete vědět, jak na základě autentického přístupu k druhým budovat důvěru a podporovat kreativitu v pracovním prostředí. Budete rozvíjet své komunikační dovednosti, schopnost aktivního naslouchání a porozumění potřebám druhých. Budete trénovat zvládání konfliktních situací a obtížných momentů v interakci s druhými. Odhalíte způsob, jak efektivně propojit firemní Employee Value Proposition s individuálními talenty a silnými stránkami zaměstnanců. Budete schopni vědomě posilovat produktivitu svému týmu i celé firmy.
                    W                     o                     r                     k                     s                     h                     o                     p                     01234567890

Umění dělat změny

Předposlední setkání našeho programu vás podpoří v procesu změn. Během něj získáte nástroje, které vám usnadní úvahy, zda a jaké změny je efektivní uskutečnit. Posílíte schopnost identifikovat potenciální rizika a překážky, které se mohou v procesu změn objevit. Navíc získáte důvěru ve svůj postoj ke změně a ve schopnost překonávat nejistoty, které se změnou mohou souviset. Odcházet budete s hlubším porozuměním složité dynamice změny a s dovedností navigovat sebe i druhé skrze ni.
                    S                     k                     u                     p                     i                     n                     o                     v                     é                                         s                     d                     í                     l                     e                     n                     í

Prezentace závěrečné práce

Během závěrečného setkání představí každý účastník nejzajímavější myšlenky, které si z programu odnáší. Pak posdílí konkrétní kroky, jak hodlá využít nové poznatky ve svém pracovním i osobním životě. Následuje diskuse a zpětná vazba od ostatních účastníků, která má za cíl poskytnout inspiraci pro další praktické využití sdílených konceptů, nástrojů a strategií.
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/03/Certified-Happiness-Management-Expert-foto-320x313.png
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/Certified-Happiness-Management-Expert-320x272.png
Závěrečná prezentace je okamžikem, ve kterém formálně zhmotníte své úsilí z průběhu celého programu a získáte certifikát Happiness Management Expert.

TŘI SPECIFIKA našich workshopů

TEMATICKÝ PŘESAH
Předáváme principy, ne metody. Víme, že teorii lze vyčíst z knih nebo získat od AI. Proto každý workshop obohacujeme o psychosociální souvislosti a klademe důraz na reálnou (ne idealizovanou) praxi.
OKAMŽITÁ FIXACE
Už v průběhu workshopu mění účastníci své postoje a jednání. V dalších dnech se nemusí nutit dodržovat návody, situace začnou přirozeně řešit efektivněji. Očekávané dopady na sebe nenechávají čekat.
JEDINEČNOST
Využíváme dynamiku skupiny. Diskutujeme, sdílíme názory a zkušenosti. Vzájemně se inspirujeme. To utváří jedinečnou atmosféru a obsahový detail každého workshopu - přesně na míru příslušným účastníkům.