Happiness management:

  • Formuje kulturu šťastné organizace – utváří prostředí, ve kterém je radost z práce nedílnou součástí každodennosti, čímž prokazatelně zvyšuje výkonnost a kvalitu práce zaměstnanců a úspěšnost a konkurenceschopnost firmy.
  • Využívá nástroj Employee Value Proposition, který pomáhá posílit manažerské kompetence, značku zaměstnavatele a šťastnost zaměstnanců.
  • Uvádí principy Managementu 2.0 do praxe vedoucích pracovníků, Leaderů 2.0.

Employee Value Proposition (EVP) je nástroj, který slouží k vědomému ovlivňování kultury organizace managementem. Shrnuje kvality a důvody, proč mají lidé pracovat pro danou organizaci. Popisuje, jaké osobní hodnoty mohou zaměstnanci při práci u zaměstnavatele realizovat. Skrze atributy nabídky charakterizuje EVP kulturu organizace. Sděluje postoje managementu a informuje o strategických prioritách organizace, čímž tyto priority také podporuje a posouvá. Organizace dokáže s oporou EVP reflektovat a analyzovat svou atraktivitu na trhu práce, podle toho pak pružně reagovat a posilovat svou zaměstnavatelskou i obchodní značku. EVP přispívá k zefektivnění procesů náboru a rozmisťování zaměstnanců v organizaci. Má přímý vliv na chování zaměstnanců. Zvyšuje angažovanost zaměstnanců a jejich loajalitu.

Management 2.0 je nový přístup k řízení práce, ke zlepšování pracovní výkonosti zaměstnanců a ke zvyšování produktivity i ziskovosti organizace. Je přechodem od tradičního řízení, v němž je primární úlohou manažera rozdělovat a kontrolovat práci, k řízení založenému na sdílení a spolupráci. Leader 2.0 rozumí tomu, co dělá pracovníky šťastnými a angažovanými. Umí zaujmout pro společnou věc. Respektuje osobní a týmové kvality zaměstnanců. Zapojuje je do řešení problémů. Umožňuje jim dělat to, co je baví, co jim jde nejlépe a čím přispívají k naplňování organizačních cílů. Minimalizuje výdaje zdrojů na byrokratické kontrolní procesy. Podněcuje respekt k hodnotám organizace.

Uplatňování principů Managementu 2.0 při využití nástroje EVP je zárukou vybudování a udržení kultury šťastné organizace. Tyto dva prvky jsou oporou happiness managementu.