Happiness koučink

posilte šťastnost v pracovním i osobním životě

Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/HMPlatforma.png
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/HMPlatforma-320x225.png
Happiness koučink podpoří leadership ve vaší firmě.

Dokáže:
- najít odpovědi na vaše nezodpovězené a možná skryté otázky,
- zajistit, aby vás tyto odpovědi bezpečně vedly k cíli,
- zvýšit pracovní i mimopracovní šťastnost vás i vašich podřízených.

Najděte si kouče! Dovolte si zažít to potěšení, které vás vede k lepšímu sebepoznání. Protože pokud si jste vědomi sami sebe, každé ráno se vydáváte na cestu správným směrem.

(Narinder Ahluwalia: How Knowing Yourself via Your Strengths Can Fuel Change)

Koučování je mocnou silou pro transformaci v pracovním i osobním životě člověka. Koučink vyzývá k využití vnitřního bohatství, probouzí vnitřní sílu.

(Biswas-Diener a Dean: Positive Psychology Coaching)

Manažeři, kteří se transformovali do role vůdce s oporou kouče, mají vyšší úroveň interpersonálních dovedností, lepší schopnost naslouchat a přesvědčovat.

(Mukherjee: Does Coaching Transform Coaches? A Case Study of Internal Coaching)

TŘI PILÍŘE skvělých výsledků individuální práce

MÁME ŠIROKÝ ODBORNÝ ZÁBĚR
Díky široké odbornosti dokážeme na věci nahlížet v různých souvislostech. Váš cíl a cestu k němu vidíme z více pohledů.
UMÍME SE VÝBORNĚ PTÁT
Tím se s vámi rychle dostáváme k podstatě věci - neřešíme zástupné problémy, ale témata, která si čas a úsilí zaslouží.
VEDEME K NALÉZÁNÍ, NERADÍME
Máme pokoru vůči vašim zkušenostem, proto nepodsouváme rady, ale vedeme vás k nalézání vlastních ideálních řešení.

Když člověk žije v zajetých kolejích a pod tlakem každodennosti, jen těžko si dokáže klást klíčové otázky. A ještě hůř na ně dokáže hledat objektivní odpovědi. V tom naše podpora účinně pomáhá. Navíc působí jako silný urychlovač. Svými otázkami vás dokážeme nasměrovat na cestu k vašemu pravému cíli. Vedeme vás k odpovědím, které zachycují pravé důvody, proč nyní děláte věci daným způsobem, co je na tom funkční a co ne. Pracujeme na hledání nových přístupů. Ověřujeme jejich efektivitu. Pomáháme měnit návyky.