https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/03/Hana_Andrea-scaled.jpg
Platforma Happiness Management pomáhá manažerům a organizacím růst. Snažíme se podporovat změny ve firemních procesech a pracovním prostředí tak, aby zaměstnanci cítili více energie a nadšení pro svou práci a vnímali se jako součást 'kultury šťastné organizace'. Při dosahování těchto cílů se opíráme o nástroj Employee Value Proposition (EVP).

Hana Salačová Svobodová a Andrea Srbová, zakladatelky Platformy Happiness Management, sdílí více než dvacetileté zkušenosti v oblastech týkajících se lidských zdrojů, managementu a řízení kvality. Jejich profesní záběr sahá do různých průmyslových odvětví a oborů, čímž přinášejí jedinečný pohled na potřeby současného pracovního světa.

V únoru 2023 jsme spojily své síly, nadšení a chuť měnit svět práce. Chceme pomáhat firmám vytvářet prostředí, kde je lidem dobře a sami od sebe aktivně směřují k dosažení společného firemního cíle. Platforma Happiness Management je vyjádřením našeho zaujetí pro věc. Nabízí konkrétní nástroje, které vedou k lepším pracovním výsledkům jednotlivců i týmů, v důsledku k prosperitě a konkurenceschopnosti firem.

https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2023/08/Hana-Salacova-Svobodova_foto.png
PhDr. Hana Salačová Svobodová, MBA je expertkou na organizační kulturu a nástroj Employee Value Proposition. Většinu svých profesních zkušeností získala ve výrobních organizacích a ve farmaceutickém průmyslu. Aktivně propaguje myšlenku, že i v těchto manažersky a procesně náročných oblastech má happiness management své pevné místo.
Hana vystudovala ekonomii, psychoterapii, personální management a interní audit. Má praxi v malých i velkých firmách u nás i v zahraničí. Působila na manažerských pozicích v oblastech HR (Human Resources), EHS (Environment, Health and Safety) a CSR (Corporate Social Responsibility). Připravovala společnosti na úspěšnou ISO certifikaci. Při své práci měla příležitost spolupracovat na projektech v mezinárodních týmech a poznat multikulturní odlišnosti.
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/Andrea-Srbova_foto1-640x684.jpg
Ing. Andrea Srbová, MBA je koučka a mentorka manažerů a profesionálních sportovců. Je spoluzakladatelkou Platformy Happiness Managementu, která je založená na pozitivní psychologii a propojování osobních a firemních hodnot.
Andrea vystudovala mezinárodní obchod a marketing. Absolvovala desítku zejména zahraničních tréninků týkající se koučinku a mentorinku. Pracovní zkušenosti získala během svého více než 20 letého působení v různých oblastech byzynsu, kde se věnovala leadershipu a koučovacímu stylu vedení lidí. Od roku 2015 spolupracuje se společností Gallup, kde v roce 2021 získala mezinárodní certifikaci - Global Gallup Strengths Coach pro individuální a týmový koučink založený na unikátních talentech a silných stránkách.