Happiness teambuilding

podpořte nevšedními zážitky týmový a osobní růst

Když děláte, co vás baví, děláte to dobře.
Když děláte něco dobře, jste v tom úspěšní.
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/HMPlatforma.png
https://happinessmanagement.cz/wp-content/uploads/2024/02/HMPlatforma-320x225.png
Happiness teambuilding je bezpečným a přátelským prostředím, které nabízí společné pozitivní zážitky při aktivní relaxaci. Vede k sebepoznání a k poznání druhých. Zvyšuje efektivitu fungování celého týmu.

Tvůrčí kooperativní atmosféra je svázána s pocity štěstí a spokojenosti. Šťastní lidé totiž projevují větší zájem o druhé a o jejich potřeby. Spokojenost prohlubuje odpovědnost, podporuje navazování vztahů a vyvolává vzájemnou důvěru.

(Seligman: Authentic happiness)

Dynamika funkčního společenství má pozitivní dopad na výkonnost organizace i jednotlivců. Skupina dokáže ovlivnit jedincovo odhodlání a chuť dosáhnout cíle, kterého by sám o sobě byl jen málo ochotný dosahovat.

(Lewin: Resolving social conflicts and field theory in social science)

Funkční společenství udržují dobré vztahy pomocí laskavého humoru. Ten prokazatelně snižuje nepřátelství, uvolňuje napětí, zlepšuje morálku a pomáhá při sdělování nepříjemných zpráv. Prohlubuje toleranci a otevřenost. 

(Sala: Laughing All the Way to the Bank)

TŘI ZÁŽITKOVÉ FORMY pro funkční společenství

JACHTING PO JADERSKÉM MOŘI
Jachting pod vedením zkušeného kapitána.
Program zohledňuje kondici účastníků.
Do programu je vložen individuální a týmový koučink.
CYKLISTIKA MEZI VINICEMI
Cyklistika spojená s návštěvou moravských vinic.
Program zohledňuje kondici účastníků.
Do programu je vložen individuální a týmový koučink.
TURISTIKA V HORÁCH
Horská turistika za doprovodu průvodce.
Program zohledňuje kondici účastníků.
Do programu je vložen individuální a týmový koučink.