Prohlášení správce osobních údajů

Jednatelka prohlašuje, že v případech, kdy společnost v rámci podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje, činí tak v souladu s národní a evropskou legislativou – údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro naplnění definovaného účelu, k osobním údajům mají přístup výhradně pověřené osoby, údaje jsou uchovávány bezpečně a jen po stanovenou dobu.

Subjekty údajů, s jejichž osobními daty pracujeme, mají právo požadovat informaci o tom, jaké údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si přístup ke všem svým osobním údajům. Dále mají právo na doplnění či opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

V případě nejasností, dotazů, námitek či žádostí týkajících se správy osobních údajů v naší společnosti, včetně našich zásad a záznamů o činnostech zpracování, se můžete obrátit emailem na hana.svobodova@talla.cz.

V Praze dne 01.03.2023

Hana Salačová Svobodová

TALLA – happiness management s.r.o. | Mladých Běchovic 2, 190 11  Praha 9

IČ 190 69 499 | společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 380971